Historie

Wat is de geschiedenis van het oude schoolgebouw, dat nu onderdeel is van een hypermoderne bibliotheek?

Het karakteristieke pand werd in 1905 gebouwd als school voor gewoon lager onderwijs. In die tijd was het gebruikelijk om scholen nummers te geven en het gebouw aan de Weststraat werd Gemeenteschool 5. Op een gegeven moment werd dit -door een gemeentelijke herschikking- gewijzigd in Gemeenteschool 14 en nog weer later in School 7. Bij de recente verbouwing tot bibliotheek is ervoor gekozen om de naam School 7 te handhaven. De inwoners van Den Helder kennen het gebouw immers onder die naam. En School 7 is ook meer dan 'alleen' een bibliotheek: ook de Helderse Historische Vereniging en de Helderse Volksuniversiteit zijn hier gevestigd.

Geschiedenis van de oude school

Het gebouw werd in 1903 ontworpen door de gemeentebouwmeester Kastelijn. Twee jaar later bouwden de gebroeders van Os de school voor ruim 27 duizend gulden, een enorm bedrag in die tijd. De helft van de Helderse beroepsbevolking verdiende toen rond de 300 gulden per jaar. De school moest voldoen aan de voorschriften die gebruikelijk waren aan het begin van de twintigste eeuw. Het moest 12 klassen zijn, twee bouwlagen met elk 6 lokalen. Wat verrees was een vrijwel geheel symmetrisch gebouw met drie vleugels en een speelplaats aan de gracht.

In eerste instantie was er sprake van een zogeheten ‘voorschool’ (voor de beter gesitueerden) en een ‘achterschool’, ook wel de klompenschool genoemd. In 1924 werd de protestant-christelijke Rehobotschool achter de school gebouwd. Toen de Rehobotschool vertrok kwamen deze lokalen weer in gemeentehanden. Tot 1955 werden de lokalen door de Ambachtschool gebruikt om theoretische vakken te onderwijzen en ook als dependance voor de Zeevaartschool en de Visserijschool.
 

Er kwam een nieuwe school

Eind 1956 verlieten de laatste kinderen School 7 om les te krijgen in de nieuw gebouwde Thorbeckeschool aan de Californiëstraat. De Kweekschool verzocht de gemeente in 1957 om het gebouw tijdelijk te mogen gebruiken. Daar moesten eerst de nodige aanpassingen voor worden gedaan. Nadat de Kweekschool halverwege de jaren 60 weer vertrokken was, werd School 7 vooral gebruikt door het verenigingsleven en kregen verschillende kunstenaars er een atelier.

Eind jaren 70 waren er plannen op het stadhuis om het oude schoolgebouw te slopen. Daar bleek vanuit de bevolking zo’n weerstand tegen te bestaan, dat de gemeenteraad besloot het pand te behouden. Er werd 60.000 gulden vrijgemaakt om het gebouw op te knappen. Omdat het filmhuis behoefte had aan een vaste plek, besloot het toenmalige filmhuisbestuur om School 7 te kraken. Dat was in 1979. Uiteindelijk gedoogde de gemeente dit en mocht het filmhuis in School 7 blijven, evenals de Helderse Kunstliga en enkele kunstenaars waaronder Ruud van de Wint, Evert Koopman en Dirk Gorter en toneelvereniging Nieuw Den Helder. Vanaf het moment dat het filmhuis haar intrek nam in School 7 kreeg het de naam 7Skoop.

De kunstenaars verlieten in de loop der jaren het pand en het filmhuis verhuisde in 2009 naar de oude Rialto bioscoop aan het Julianaplein.
 

Een nieuw leven voor School 7

Het kunstwerk ‘Hoop’ van Ruud van de Wint -bovenaan in het trappenhuis- slaat een mooie brug naar het verleden. De in 2006 overleden kunstenaar had jarenlang een atelier op de eerste etage van het schoolgebouw.

Woningstichting Den Helder kocht het gebouw in 2012 en liet het verbouwen tot de prachtige bibliotheek die het nu is. In 2017 werd School 7 uitgeroepen tot 'beste bibliotheek van Nederland' en op 28 augustus ontvingen we in Kuala Lumpur de Award voor 'Public Library of the Year 2018'. Wereldwijde erkenning dus!
 

Filmpje van het bouwproces