Vrienden van de bibliotheek

KopGroep Bibliotheken is een campagne gestart om vrienden te werven. Wordt u ook vriend?

Er zijn veel mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen en willen steunen. Ook als ze er zelf geen of weinig gebruik van maken. Ze vinden het wél belangrijk dat er een bibliotheek is in hun dorp of stad.

Ook zijn er ouders die graag een financiële bijdrage willen leveren aan de bibliotheek waarvan hun kinderen gratis lid zijn. Het gratis kinderlidmaatschap is een groot goed in Nederland. Lezen en voorlezen is belangrijk voor alle kinderen.

De vriendenactie van KopGroep Bibliotheken gaat ervan uit dat alle kleine beetjes helpen. We noemen geen minimum bedragen en vrienden krijgen er geen cadeautjes voor terug. Het gaat om steun en loyaliteit. Op die manier kan de bieb ook in de toekomst doorgaan met belangrijke projecten, zoals de ondersteuning van het leesonderwijs en de bestrijding van laaggeletterdheid.
 

Vriend worden?

Ook vriend worden? We zijn blij met uw steun! Om de kosten van de betaling en verwerking tot een minimum te beperken vragen wij u om een machtiging automatische incasso af te geven.

Wilt u liever een eenmalige donatie doen? Dat kan via bankrekening NL34RABO0137207786 ten name van Stichting KopGroep Bibliotheken, onder vermelding van: vriend.

 

Fiscaal gunstig geven

De bibliotheek is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift in principe van de inkomstenbelasting af kunt trekken. Bovendien hoeft de bibliotheek geen schenking- en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.

Elke donatie is meer dan welkom!