Vrienden van de bibliotheek

dankzij deze vriend van de bieb kan een kind gratis lezen

Wilt u een eenmalige donatie doen of structureel vriend worden van KopGroep Bibliotheken?

Er zijn veel mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen en willen steunen. Ook als ze er zelf geen of weinig gebruik van maken. Die mensen vinden het wél belangrijk dat er een bibliotheek is in hun dorp of stad.

Ook zijn er ouders die graag een financiële bijdrage willen leveren aan de bibliotheek waarvan hun kinderen gratis lid zijn. Het is mooi dat kinderen tot 18 jaar een gratis lidmaatschap krijgen, want lezen en voorlezen is belangrijk voor kinderen.

Onze vriendenactie gaat ervan uit dat alle kleine beetjes helpen. We noemen geen minimum bedragen en vrienden krijgen er geen cadeautjes voor terug. Het gaat om steun en loyaliteit. Wij investeren het geld van onze vrienden in nieuwe kinderboeken!

Vriend worden?

Ook vriend worden? We zijn blij met uw steun! Om de kosten van de betaling en verwerking tot een minimum te beperken vragen wij u om een machtiging automatische incasso af te geven.

Eenmalige donaties

Wilt u een eenmalige donatie doen? Omdat u tevreden bent over een gratis rondleiding of ons een warm hart toedraagt? Dat kan via bankrekening NL34RABO0137207786 ten name van Stichting KopGroep Bibliotheken, onder vermelding van: vriend.

Fiscaal gunstig geven

De bibliotheek is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift in principe van de inkomstenbelasting af kunt trekken. Bovendien hoeft de bibliotheek geen schenking- en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.

Elke donatie is meer dan welkom!