Start de Bieb

Kinderopvang

Zo vroeg mogelijk beginnen is belangrijk!

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat. Praten over een verhaal of illustratie stimuleert de fantasie.
Kinderen herkennen situaties en emoties uit hun eigen leven en leren
die emoties onder woorden te brengen.
Kinderen die vaak worden voorgelezen, hebben later minder moeite om zelf te leren lezen. Van voorlezen worden kleintjes uiteindelijk grote lezers! Daarom hebben we Start de Bieb ontwikkeld. 

Wat is Start de Bieb?

Start de Bieb richt zich speciaal op de doelgroep 0-4 jarigen. We bieden samen met de kinderopvang programma's aan voor ouders en pedagogisch medewerkers, om te ondersteunen bij taalontwikkeling en voorleesactiviteiten. Op deze pagina lees je alles over de mogelijkheden. KopGroep Bibliotheken biedt het VVE programma Start de Bieb aan in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel. 

Bibliotheekpas voor je groep?

Met de instellingenpas kun je iedere 6 weken 35 materialen lenen en krijg je toegang tot digitale media als de Voorleeshoek en Bereslim en kun je meedoen aan Start de Bieb. Het abonnement kost €62.

Aanmelden

Cursus Interactief Voorlezen

In deze training krijg je inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt. Je leert alert te zijn op het initiatief van kinderen en hun omgang met boekjes. Ook leer je hoe je voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit maakt. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten: 0-2-jarigen en 2-4-jarigen. Na afloop krijg je een reader met informatie mee naar huis. 

€75 p.p., minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

Workshop Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staan ieder jaar bekroonde prentenboeken centraal. Je krijgt tijdens deze workshop leuke verwerkingstips. Ook geven we je handvatten om ouders meer bij  prentenboeken te betrekken en bij voorlezen in het algemeen. 

€35 p.p, minimaal 8 en maximaal 20 pedagogisch medewerkers. 

Workshop 2022

Ouderavond

Een ouderavond op maat! In overleg gaan we aan de slag met ouders van jullie groep. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • taalontwikkeling bij kinderen
  • mediaopvoeding
  • (interactief) voorlezen

Hebben jullie zelf een goed idee? Dat kan natuurlijk ook! Kosten: €180

Begeleiding van je voorleesteam

We kunnen jullie helpen bij het opzetten van je voorleesteam en doen ook aan deskundigheidsbevordering. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via kinderopvang@kopgroepbibliotheken.nl

Workshop Mediaopvoeding

Mediaopvoeding is belangrijk, maar hoe pak je dat aan? We organiseren een inspirerende bijeenkomst voor pm'ers. We kijken naar de rol die jij als pedagogisch medewerker hebt en naar de kansen die media bieden voor je groep. 

€ 35 per deelnemer. 

Vertelkastje

Het vertelkastje is bedoeld om met de kinderen te praten over wat ze zien. De vertelplaten op A3-formaat worden in het vertelkastje getoond. Tijdens het voorlezen haal je steeds een plaat weg en wordt de volgende zichtbaar. Kinderen worden op deze manier het verhaal ingezogen. 

Eenmalig €85 voor het kastje. 

Extra: Tipbladen

Bij de 30 populairste vertelplaten hebben we als extraatje een tipblad gemaakt. Op een tipblad staan ideeën over wat je met de kinderen kunt doen naar aanleiding van dat boek. Uniek zijn de instructiefilmpjes over voorlezen met gebaren.

De bekendste tipbladen zijn: Boer Boris gaat naar zeeWe hebben er een geitje bij en Coco kan het! 

Jaarabonnement vertelplaten

De vertelplaten worden samen met het bijbehorende boek voor 6 weken uitgeleend. Je kunt ze ophalen en terugbrengen bij alle vestigingen. Een jaarabonnement kost €50. 

Voorleesplezier in de bieb

Een introductiebezoek aan de bibliotheek voor peuters, ouders en pedagodisch medewerkers. De peuters worden voorgelezen met het vertelkastje. Gelijktijdig krijgen de ouders informatie over het belang van voorlezen. Daarna doen ouders en peuters een circuit met leuke opdrachten en spelletjes waarbij ze samen boekjes lezen. Het doel is om ouders te laten ervaren hoe leuk en leerzaam het is om samen te lezen.
Na afloop ontvangen de ouders een tas met informatie. Kosten: €240

Themacollecties

Leen meerdere titels rond een bepaald onderwerp voor op je groep of meerdere exemplaren van één titel. Ieder kind krijgt dan hetzelfde boekje mee naar huis, zodat ouders thuis kunnen voorlezen. Ouder en kind kunnen samen een opdracht maken over het boek, bijvoorbeeld over een thema dat jullie behandeld hebben op de groep. Zo worden ook ouders gestimuleerd om (vaker) voor te lezen. Kosten: €35

Themacollecties

Voorleesbezoek opvang

Een bibliotheekmedewerker leest op je locatie voor rond een bepaald thema met behulp van het vertelkastje. In overleg kunnen ook ouders worden uitgenodigd. Na afloop is er voor de ouders een tas met informatie en voor de peuters een kleurplaat die past bij het thema. Het thema bepalen we in overleg. Kosten: €60. 

Tip voor Hollands Kroon

Ligt jouw gecertificeerde kinderopvanglocatie binnen de gemeente Hollands Kroon? Dan vergoedt de gemeente €400 per jaar om van jouw locatie een stimulerende leesomgeving te maken. Kies met de menukaart bibliotheekactiviteiten die aansluiten bij je eigen jaarprogramma.

Menukaart

Wat doen we nog meer voor jonge kinderen?

Evalueren en verbeteren

Om onze dienstverlening op hoog niveau te houden, ontvangen we graag jullie verbeterpunten of suggesties. Om ons gezamenlijke evaluatiegesprek voor te bereiden, kun je het formulier hier alvast bekijken.

Evaluatieformulier

Op de hoogte blijven

De nieuwsbrief voor de kinderopvang verschijnt 4x per jaar. Daarin besteden we aandacht aan actuele thema's en delen we (voor)leestips.

Aanmelden

Contact opnemen

Op werkdagen kun je ons tussen 9 en 17 uur bereiken op: 0223 670 310. Ons mailadres is: kinderopvang@kopgroepbibliotheken.nl.

Mailen