BoekStart in de Kinderopvang

Kinderopvang

Een compleet leesbevorderingsprogramma

BoekStart is een effectief programma om het voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvanglocaties die deelnemen aan BoekStart hebben een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. Op deze pagina lees je meer over het hoe en waarom.

Wat houdt leesbevordering in de kinderopvang in?

 • Opleiding tot voorleescoördinator
  De training Voorleescoördinator leidt in alle deelnemende kinderdagverblijven een voorleescoördinator op, met onder meer aandacht voor digitale prentenboeken en met als belangrijk onderdeel het maken van een voorleesplan. De voorleescoördinatoren nemen met de specialisten jeugd van de bibliotheek deel aan de (leesbevorderings)netwerken. 
 • Voorleesplan:
  Een voorleesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering in de kinderopvang. Hierin legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke manier aan leesbevordering wordt gewerkt. Onderwerpen als collectie, taken van de voorleescoördinator en voorlees-activiteiten worden hierin vermeld. Na het invullen is er een digitaal jaaroverzicht beschikbaar. 
 • Cursus interactief voorlezen 0-2 jaar en 2-4 jaar:
  De training Interactief voorlezen geeft tips en handvatten voor de juiste aanpak van voorlezen in baby-, dreumes- en peutergroepen. Onderdelen die aan bod komen zijn interactief voorlezen, leesplezier en activiteiten rond prentenboeken.
 • Jaarlijkse studiebijeenkomst:
  Om het voorleesplan up-to-date te houden en de deskundigheid van de voorleescoördinator te bevorderen houden we jaarlijks een studiebijeenkomst. Daarin behandelen we verschillende onderwerpen rond baby’s, dreumesen en peuters en alle vormen van media. 
 • Stimuleringsregeling: 
  Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2024 stelt Kunst van Lezen stimuleringsgelden ter beschikking aan kinderopvangorganisaties. Meer weten? Mail naar kinderopvang@kopgroepbibliotheken.nl.

Bibliotheekpas voor je groep?

Met de instellingenpas kun je iedere 6 weken 35 materialen lenen en krijg je toegang tot digitale media als de Voorleeshoek en Bereslim en kun je meedoen aan Start de Bieb. Het abonnement kost € 62,-

Aanmelden

Waarom BoekStart in de Kinderopvang?

Meer expertise in huis

BoekStart biedt kinderopvangmedewerkers trainingen om hun kennis op het gebied van voorlezen en kinderboeken uit te breiden. Dit leidt tot deskundigheidsbevordering en vernieuwende inzichten. Uit onderzoek blijkt dat de trainingen Interactief voorlezen en BoekStart voorzien in een grote behoefte. Daarnaast wordt er per kinderopvanglocatie een voorleescoördinator opgeleid voor de continuering van het voorleesbeleid.

Goed voorleesklimaat hoort bij de pedagogische eisen van de opvang

Als je met de bibliotheek werkt aan het voorleesklimaat, werk je ook meteen aan de doelstellingen van de wet OKE en het Pedagogisch kader. Aan het einde van de projectperiode heeft jouw locatie een basiscollectie kinderboeken aangevuld met leenboeken van de bibliotheek, een ingerichte leeshoek, geschoolde pedagogisch medewerkers, voorleesactiviteiten waarbij ook ouders worden betrokken en een voorleesplan als aanvulling op het pedagogisch beleidsplan.

Profilering

Door mee te doen aan BoekStart laat je als opvangorganisatie zien dat je voorlezen belangrijk vindt. Steeds meer ouders realiseren zich dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en vinden een goed voorleesklimaat in de kinderopvang een groot pluspunt. Ook aan de gemeente kun je op deze manier aantonen dat je je steentje bijdraagt aan het voorkomen en verminderen van taalachterstanden van kinderen in het basisonderwijs. 

Aanboren nieuwe middelen

Door de bibliotheek als structurele partner aan je te binden kun je als kinderopvang een rol spelen in de invulling van het gemeentelijk beleid om taalontwikkeling voor jonge kinderen te stimuleren. Gesprekken met de gemeente kunnen ervoor zorgen dat de kinderopvangorganisatie in samenwerking met de bibliotheek meedeelt in de middelen die er zijn voor bijvoorbeeld VVE, laaggeletterdheid en
ouderbetrokkenheid.

Op de hoogte blijven

De nieuwsbrief voor de kinderopvang verschijnt 3x per jaar. Daarin besteden we aandacht aan actuele thema's en delen we (voor)leestips.

Aanmelden

Contact opnemen

Op werkdagen kun je ons tussen 9 en 17 uur bereiken op: 0223 670 310. Ons mailadres is: kinderopvang@kopgroepbibliotheken.nl.

Mailen