Algemene voorwaarden Doe de Bieb

Lees hier de voorwaarden die aan onze samenwerking zijn verbonden.

Collecties
- Op het inschrijfformulier worden de wensen ten aanzien van de themacollecties en de collectie vrij lezen ingevuld; KopGroep Bibliotheken koopt materialen in op basis van deze gegevens.
- Aan het begin van het schooljaar wordt de collectie vrij lezen door KopGroep Bibliotheken kosteloos op school afgeleverd.
- Er zijn vijf vaste periodes voor de leesbevorderende themacollecties. Deze dienen op het inschrijfformulier te worden ingevuld.
- Voor de informatieve collecties is het mogelijk van de vaste periodes af te wijken. Hierbij geldt dat de collectie drie weken van tevoren wordt aangevraagd. Je kunt ervoor kiezen de collectie zelf op te halen in een van de bemande vestigingen of op school te laten bezorgen. In het laatste geval worden vervoerskosten berekend.
- Bij aanvragen gedurende het schooljaar kan de levering van de themacollecties niet worden gegarandeerd.
- Voor ontbrekende boeken rekenen wij een vergoeding; de school ontvangt hiervoor een aparte factuur aan het einde van het schooljaar.

Klassenpassen
- De communicatie met school gebeurt bij voorkeur per mail; de school zorgt dat de bibliotheekconsulent beschikt over de juiste mailadressen. Bij duo-leerkrachten worden beide mailadressen doorgegeven.
- In geval van ziekte of vertrek van een leerkracht zorgt de school dat dit per direct aan de bibliotheekconsulent wordt doorgegeven.
- In geval van verlies kan een nieuwe Klassenpas worden aangevraagd. De kosten hiervan zijn € 2,50 per pas.

Lesprogramma’s
- De bibliotheekconsulent stuurt aan het begin van het schooljaar per mail een schema van de geplande lesprogramma’s aan de lees-/taalcoördinator. Als er data verschoven moeten worden, neemt de school contact op met de bibliotheekconsulent.
- School controleert op het schema of de juiste leerkracht bij de juiste groep vermeld staat.
- Op het schema staat of het lesprogramma op school of in de bibliotheek wordt uitgevoerd.
- Bij lesprogramma’s in de bibliotheek geldt dat kinderen na afloop zelf een boek mogen uitzoeken voor in de klas.
- Bij lesprogramma’s in de bibliotheek zorgt de leerkracht ervoor dat hij/zij de Klassenpas bij zich heeft en dat alle kinderen een tasje meenemen voor hun boek; zo blijven de boeken netjes.
- Een lesprogramma kan tot 24 uur van tevoren afgezegd worden. In dat geval kan een programma ingehaald worden.

Factuur
- Formulieren die na de uiterste inleverdatum binnenkomen, worden behandeld als de dienstverlening aan andere scholen is opgestart.
- De factuur voor Doe de Bieb wordt aan het begin van het nieuwe kalenderjaar verzonden op basis van het aantal leerlingen op de peildatum van 1 oktober van het voorgaande jaar. Eventuele aanpassingen kunnen tot 1 november worden doorgegeven.
- Het is de verantwoordelijkheid van de school om de ingevulde gegevens te controleren op juistheid.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 22 maart 2021

terug naar startpagina Doe de Bieb