Vrienden van de bibliotheek

dankzij deze vriend van de bieb kan een kind gratis lezen

Wilt je een donatie doen of structureel vriend worden van KopGroep Bibliotheken?

Er zijn veel mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen en willen steunen. Ook als ze er zelf geen of weinig gebruik van maken. Die mensen vinden het wél belangrijk dat er een bibliotheek is in hun dorp of stad.

Ook zijn er ouders die graag een financiële bijdrage willen leveren aan de bibliotheek waarvan hun kinderen GRATIS lid zijn, want lezen en voorlezen is belangrijk voor kinderen.

Onze vriendenactie gaat ervan uit dat alle kleine beetjes helpen. We noemen geen minimum bedragen en vrienden krijgen er geen cadeautjes voor terug. Het gaat om steun en loyaliteit. 

Wij investeren het geld van onze vrienden in nieuwe kinderboeken!


Vriend worden?
Ook vriend worden? We zijn blij met alle steun! Om de kosten van de betaling en verwerking tot een minimum te beperken vragen wij je om een machtiging automatische incasso af te geven.

Eenmalige donaties
Wil je een eenmalige donatie doen? Omdat je tevreden bent over de (gratis) rondleiding of ons een warm hart toedraagt? Dat kan via bankrekening NL34RABO0137207786 ten name van Stichting KopGroep Bibliotheken, onder vermelding van: vriend.

Fiscaal gunstig!
De bibliotheek is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je de gift in principe van de inkomstenbelasting af kunt trekken. Bovendien hoeft de bibliotheek geen schenking- en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.

Elke donatie is meer dan welkom!