Media Ukkie Dagen

Kinderopvang

Waarom Media Ukkie Dagen?

Tijdens de Media Ukkie Dagen vragen we aandacht voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.

Tablets, smartphones en tv’s hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Binnen een klik bevinden ze zich in een andere wereld. Kinderen beleven hier veel plezier aan en het geeft ouders af en toe een moment voor zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om hier wijs mee om te gaan, daar hebben ze begeleiding bij nodig!

Het is een campagne waarin we ouders en verzorgers, maar ook professionals die met ukkies werken, oproepen om bewust bezig te zijn met media. Door te informeren over de voor- en nadelen en kennis te delen.

Tips voor ouders

Ben je op zoek naar geschikte apps voor jouw kindje? Wil je weten hoe je grip houdt op het schermgebruik? Tips en ideeën rondom het mediagebruik van kinderen vind je op de website van de Media Ukkie Dagen. Ook in april organiseert KopGroep Bibliotheken activiteiten in het kader van Mediaopvoeding. Dus hou onze agenda in de gaten! 
Media Ukkie Dagen Tips voor Thuis


Tips voor kinderopvang

Hoe maak je keuzes die aansluiten op de ontwikkeling van de kinderen op je groep? Op de website van de Media Ukkie Dagen vind je media tips voor dreumesen, peuters en kleuters. De Media Ukkie Dagen hebben wegwijzers gemaakt waar jij als professional mee aan de slag kunt in de praktijk. Er is een bonte verzameling verhalen rondom het thema ‘Kijk hoe ik groei’ gebundeld. Om voor te lezen, te kijken, te luisteren, te spelen en te doen. Met én zonder scherm. 

www.mediaukkiedagen.nl/kinderopvang

Kijk hoe ik groei! (titels uit wegwijzers Kinderopvang)

Verslag webinar onderwijs en opvang

In het webinar vertelde een mediapedagoog over het belang van mediaopvoeding. In het verslag zijn alle tips en ideeën om aan de slag te gaan met mediaopvoeding in je groep gebundeld.

Inspiratie voor kinderopvang