LTTRS

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving maken al op jonge leeftijd een grotere kans op een lees-, taal- of rekenachterstand. LTTRS doet daar iets aan!

Lot houdt van voorlezen en van woorden,
maar haar papa Loetje niet.
Als Lot papa vraagt om voor te lezen,
heeft hij altijd weer een smoes paraat.
Zijn bril is kapot. Zijn teen doet pijn.
Of er zit een hongerig zwijn in zijn buik.
Gelukkig heeft Lot haar knuffel,
Ouwe Bes de zeedraak.
Die geeft haar elke ochtend
een woord van de dag.
Woorden als koppig of doorzetten.
Maar dan moet Ouwe Bes terug naar zee.
Als afscheidscadeau geeft ze
Lot en Loetje een boek.
Nu is de beurt aan papa. Toch?

Alles over LTTRS

Met het actieprogramma Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Met steun van Tel mee met Taal en de gemeentes Schagen, Den Helder en Hollands Kroon hebben KopGroep Bibliotheken en Eigen Werk Theaterteam het project ‘LTTRS’ ontwikkeld, bestaande uit drie onderdelen:

  1. Een online training Herkennen van laaggeletterdheid en verwijzen naar het Taalhuis voor leerkrachten, gegeven door Stichting Lezen en Schrijven.
  2. De professionele theatervoorstelling ‘LTTRS’ van Eigen Werk Theaterteam voor leerlingen van groep 1 en 2 én hun ouders.
  3. Aansluitend gaat de hele school 4 weken met het thema LTTRS aan de slag, waarbij steeds de verbinding met ouders wordt gezocht. KopGroep Bibliotheken ontwikkelde een lespakket met 26 lesbrieven: een voor elke letter van het alfabet. Deze lessen zijn volledig uitgewerkt en vragen minimale voorbereiding van de leerkracht. Scholen kiezen zelf met welke letters ze aan de slag willen. Het lespakket is inclusief alle benodigde materialen, zoals iPads en boeken.

Scholen
Door deelname aan dit project krijgen leerkrachten en ouders inzicht in de omvang van laaggeletterdheid en het effect op de schoolprestaties van kinderen. Met passende begeleiding en ouderbetrokkenheid lopen kinderen uit taalarme gezinnen minder risico op een taal- of rekenachterstand.

In de periode september t/m december 2021 mogen in totaal 30 scholen uit de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon kosteloos deelnemen aan dit unieke project dankzij de subsidie van Tel mee met Taal!