Week van Lezen en Schrijven

Gepubliceerd op: 7 september 2021 14:25

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

Twee derde van de Nederlanders geeft aan zelf geen laaggeletterde te kennen. Dit is opvallend, omdat in Nederland maar liefst 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen (1 op de 6 volwassenen).

Dus ook jij kent laaggeletterden. Maar schaamte en taboe spelen een grote rol. Laaggeletterden houden het vaak jarenlang geheim, zelfs voor familie, vrienden en collega’s.

Hoe is het om laaggeletterd te zijn en wat doet het Taalhuis daaraan?