Vrijwilligers gezocht

Gepubliceerd op: 2 juni 2020 15:18

Door alle richtlijnen hebben we veel meer mensen op de werkvloer nodig dan voorheen. Wij zijn dus op zoek naar extra vrijwilligers!

De dienstverlening verloopt op dit moment anders dan anders: er staat iemand bij de deur om de klanten te ontvangen (een winkelmandje is verplicht), de winkelmandjes en uitleenapparatuur worden na gebruik schoongemaakt, alle ingeleverde boeken moeten 36 uur in quarantaine en het opruimen/terugzetten van de materialen mag alleen als de bibliotheek gesloten is voor publiek. 

Wie wil ons helpen in één van onze bibliotheken in Den Helder, Schagen of Hollands Kroon? Het gaat daarbij om bovengenoemde werkzaamheden. En om mensen die ook in de avonduren en op zaterdag beschikbaar zijn.

Voor vrijwilligers van 70 jaar of ouder gelden strenge regels vanuit de rijksoverheid. Omdat zij tot de 'risicogroep' behoren mogen zij voorlopig niet met publiek in contact komen, maar zij mogen wél achter de schermen helpen met boeken opruimen als de bibliotheek dicht is. Uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen en de richtlijnen vanuit het RIVM.

Heb je zin om ons te helpen in één van onze vestigingen? Mail dan naar: info@kopgroepbibliotheken.nl 

Vermeld je naam, telefoonnummer en je woonplaats. Geef ook aan op welke dagen/dagdelen je beschikbaar bent.