Vacature Stadsdichter

Gepubliceerd op: 15 oktober 2020 13:15

Den Helder is per januari 2021 op zoek naar een nieuwe stadsdichter!

De termijn van Marja Lely als stadsdichter van Den Helder loopt bijna ten einde. Op Gedichtendag, de laatste donderdag van januari, zwaait ze af. Dat gaat gepaard met de presentatie van een bundel waarin haar stadsgedichten verzameld zijn. 

Op 28 januari 2021 wordt ook de nieuwe stadsdichter gepresenteerd. De benoemingscommissie, die opereert onder voorzitterschap van wethouder Heleen Keur, is op zoek naar geschikte kandidaten.

Van een stadsdichter wordt verwacht:
• gedichten te schrijven en die voor te dragen bij officiële gebeurtenissen, zoals dodenherdenking of de opening van een gebouw
• gedichten te schrijven waarin actueel nieuws op een poëtische wijze wordt belicht
• op verzoek of op eigen initiatief te schrijven over ontwikkelingen in de stad, belangrijke gebeurtenissen of over ‘vrije onderwerpen’
• deze gedichten voor te dragen en/of te publiceren via openbaar toegankelijke kanalen, zoals kranten en internet
• de inwoners van de stad in aanraking te brengen met poëzie
• een positieve bijdrage te leveren aan de stad

De dichter voldoet aan de volgende voorwaarden:
• woont in Den Helder of heeft een aanwijsbare hechte relatie met de stad
• kan op professioneel niveau schrijven
• heeft eerder werk gepubliceerd en met eigen werk opgetreden
• kan publieke optredens verzorgen
• is representatief als ambassadeur van Den Helder
• heeft een onafhankelijke positie

Sollicitatie
Een motivatiebrief en drie gedichten kunnen tot en met 1 november worden ingestuurd naar het secretariaat van de Commissie Stadsdichter, t.a.v. Anita Ruder: a.ruder@kopgroepbibliotheken.nl
Voor vragen en informatie: (0223) 650001

Het gaat om een onbezoldigde functie. Er wordt naar gestreefd om de termijn af te sluiten met een professioneel uitgevoerde bundel.