Samenwerking met Cruyff Foundation

Gepubliceerd op: 22 december 2019 13:29

Op 19 december tekende KopGroep Bibliotheken als eerste bibliotheek in Nederland (!) een convenant met de Cruyff Foundation.

Het doel van de Cruyff Foundation is om zoveel mogelijk kinderen de ruimte te geven om te sporten en te bewegen, met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen. Ook voor de bibliotheek zijn kinderen in deze wijken een belangrijke doelgroep. Veel van deze kinderen hebben een taalachterstand. Door de samenwerking met de Cruyff Foundation kunnen bibliotheken deze kinderen op een toegankelijke manier helpen om zich verder te ontwikkelen.

Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation: “Cruyff Courts zijn er om je te ontwikkelen. Natuurlijk fysiek, maar ook mentaal. Want dat brengt je verder in de maatschappij. Daarom is het voor ons een logische stap om lezen toegankelijker te maken middels het Cruyff Court, samen met KopGroep Bibliotheken.”  

Veilige ontmoetingsplek
Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen. Daarom zijn er Cruyff Courts. Een veilige ontmoetingsplek waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Binnenkort kunnen kinderen op het Cruyff Court Nieuw Den Helder niet alleen een balletje trappen, maar ook kennismaken met kunst en lezen. Om zo op kindniveau een brug te slaan tussen sport en cultuur.

De bieb naar buiten
Dit past perfect bij de ontwikkeling van de bibliotheek als lokale samenwerkingspartner, die de doelgroep ook buiten de muren van de bieb opzoekt. KopGroep Bibliotheken is de eerste bibliotheek in Nederland die onderdeel is geworden van het convenant van Cruyff Courts. 

Op de foto: KopGroep directeur Jacinta Krimp met wethouder Peter de Vrij en de andere ondertekenaars van het convernant (Parlan, MEE & de Wering, MFC 't Wijkhuis en Sportservice Den Helder).