We zijn weer open met beperkte dienstverlening en beperkte openingstijden. Lees hier wat dit voor jou betekent.

Geen bezuinigingen

Gepubliceerd op: 9 juli 2019 17:07

Goed nieuws! De bezuinigingen op de Helderse bibliotheek zijn voor 2020 en 2021 van de baan.

Een forse meerderheid van de gemeenteraad heeft gisteravond de voorgestelde bezuinigingen in de Kadernota weggestemd. Niet alleen de oppositie had moeite met een korting op de bibliotheek en Triade. De weerstand kwam ook uit de coalitie.

Als toelichting op één van de vier amendementen die waren ingediend werd gesteld: "Onze bibliotheek heeft als beste in de wereld lauweren verdiend, ondanks de zware tijd tijdens de financiële crisis. De bibliotheek is al lang niet alleen maar een boekenuitleen, maar een kennis- en educatie organisatie die een belangrijke rol speelt in het terugdringen van laaggeletterdheid. Ook de ontwikkelingen inzake de automatisering en verspreiding van literatuur en naslagwerken, maken de bibliotheken tot een kenniscentrum voor jong en oud, alsmede studenten. Daarom verdient de bibliotheek alle ondersteuning om deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen."

Directeur Jacinta Krimp reageert verheugd op het raadsbesluit. "Dit geeft ons de mogelijkheid om door te gaan op de ingeslagen weg en daarnaast ook nieuwe initiatieven te ontplooien. We zijn blij dat de bibliotheek niet alleen wordt gewaardeerd door onze bezoekers, maar ook door de gemeenteraad!"