Makkelijk Lezen Plein (MLP)

Eén op de tien kinderen heeft moeite met lezen. In de bibliotheek krijgen zij voortaan een VIP-behandeling. Want de leukste, spannendste en makkelijk te lezen boeken zijn daar samen met andere materialen bijeen gebracht op het Makkelijk Lezen Plein (MLP).

Voor wie?

Het MLP is er voor kinderen vanaf 8 t/m 12 jaar met leesproblemen. De grootste groep bestaat uit kinderen met dyslexie. Maar ook kinderen met concentratieproblemen, zoals ADHD, of kinderen met een taalachterstand, kunnen moeite hebben met lezen. Al deze kinderen hebben baat bij de media op het MLP.

De MLP-collectie bestaat uit een gevarieerd aanbod van verschillende materialen. Deze zijn speciaal uitgezocht om het leesplezier van uw kind te bevorderen. De boeken en materialen zijn op een aantrekkelijke manier gepresenteerd. Niet in rijen op alfabetische volgorde, maar op onderwerp bij elkaar met de voorkant duidelijk zichtbaar naar voren.

De collectie bevat:

  • Voorleesboeken
  • Luisterboeken en daisyroms
  • Spannende en leuke leesboeken
  • Verfilmde boeken op DVD
  • Informatieve boeken voor ouders en opvoeders over dyslexie en andere leesproblemen

Alle MLP-materialen zijn te herkennen aan de MLP sticker.

Wat zijn luisterboeken en daisyroms?

Dit zijn boeken die ingesproken zijn op audio-cd's. De voorlezers zijn vaak de schrijvers zelf of bijvoorbeeld acteurs. Kinderen kunnen met een luisterboek zelfstandig van een verhaal genieten en toch met taal bezig zijn. Er bestaan luisterboeken van titels als ‘De bende van de korenwolf' of ‘De Griezelbus', maar bijvoorbeeld ook van informatieve jeugdboeken. Daisyroms zijn ook ingesproken boeken, maar dan op een speciale daisyrom. Deze kunnen afgespeeld en beluisterd worden met behulp van een speciale daisyspeler of via de pc. Een daisyspeler heeft als voordeel dat de voorleessnelheid aangepast kan worden. De bibliotheek leent ook daisyspelers uit. 

Welke vestigingen hebben een Makkelijk Lezen Plein?

Alle bemande vestigingen van KopGroep Bibliotheken hebben een Makkelijk Lezen Plein. Ook zijn er MLP’s in onze jeugdbibliotheken in Middenmeer en Wieringerwaard en ook in ’t Zand is een jeugdafdeling met een MLP

Hulp bij het zoeken

De medewerkers van de bibliotheek helpen vanzelfsprekend graag bij het zoeken naar de juiste materialen voor uw kind. Zij kunnen u ook wijzen op achtergrondliteratuur, leeshulpmiddelen, websites en adressen voor ouders en opvoeders van kinderen met leesproblemen. Een belangrijke informatiebron is de website van het MLP: www.makkelijklezenplein.nl. Deze site, bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten, bevat een overzicht van media die geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen, tips om kinderen aan het lezen te krijgen of te ondersteunen bij het leren, en links naar sites over leesproblemen.

Interessante links

www.makkelijklezenplein.nl
www.anderslezen.nl
www.123luisterboek.nl
http://www.balansdigitaal.nl
www.steunpuntdyslexie.nl