Eerste hulp bij werkstuk, spreekbeurt en boekbespreking

Het valt voor veel kinderen niet mee om een werkstuk te maken of een spreekbeurt of boekbespreking voor te bereiden. KopGroep Bibliotheken biedt eerste hulp!

Kinderen kunnen natuurlijk raad vragen op school of aan hun ouders. Maar ook de bibliotheek kan leerlingen ondersteunen. Kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs kunnen in School 7 terecht met vragen over het maken van werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen. Er is die middag een deskundige bibliotheekmedewerker aanwezig die de kinderen begeleidt bij het zoeken naar informatie en helpt met de schoolopdracht. In de bibliotheek zijn laptops beschikbaar waarop de kinderen kunnen werken met Internet, Word en PowerPoint.

  • School 7: dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

‘Eerste hulp’ is gratis, alleen eventuele printkosten worden berekend. Kinderen moeten wel hun lidmaatschapspas van de bibliotheek meenemen en natuurlijk de opdracht die ze van school hebben gekregen. Deze dienstverlening is bestemd voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Kinderen uit groep 5 zijn ook welkom, zij moeten dan wel een van de ouders of verzorgers meenemen.

KopGroep Bibliotheken benadrukt dat ‘Eerste hulp’ geen huiswerkbegeleiding is. Kinderen worden geholpen bij het kiezen en verwerken van informatie, maar de bibliotheekmedewerker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een werkstuk of spreekbeurt.

'Eerste hulp' start op 2 oktober 2018 en eindigt op 1 juni 2019.
In de schoolvakanties is er geen 'Eerste hulp'.