Zorginstellingen

KopGroep Bibliotheken is er voor alle inwoners in het werkgebied, dus ook voor de bewoners van zorginstellingen. Vaak is het voor hen niet meer mogelijk om zelf een bezoek te brengen aan de bibliotheek. Daarom hebben we een speciaal aanbod voor bewoners en activiteitenbegeleiders van zorginstellingen.

1. Bewonersbibliotheek in de zorginstelling

We bieden een gevarieerde wisselcollecties voor individuele bewoners. Bij het wisselen van deze collectie wordt rekening gehouden met de leenhistorie van de instelling. Een collectie bestaat uit alle genres romans, groteletterboeken, platenboeken, muziek en luisterboeken. De collectie wordt twee keer per jaar door de zorginstelling zelf gewisseld. Het is mogelijk om collecties groteletterboeken na drie maanden te wisselen. Kosten: collectie per boek per jaar € 4,40 (exclusief btw).

2. Abonnement voor de instelling

Met dit abonnement kunnen maximaal 35 materialen (waaronder 5 groteletterboeken) voor 6 weken worden geleend. Kosten: abonnement € 48,- per jaar.

3. Bibliotheek aan huis

Wordt er te weinig gebruik gemaakt van de bibliotheekvoorziening om een wisselcollectie in stand te houden, dan kunnen bewoners gebruik maken van Bibliotheek aan huis. Na een kennismakingsgesprek komt een vaste vrijwilliger regelmatig nieuwe boeken thuisbrengen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden, men betaalt alleen de kosten van het lidmaatschap. 

4. Informatie leeshulpmiddelen

In het woonzorgcentrum wordt een informatieve bijeenkomst verzorgd voor personeel, bewoners en andere geïnteresseerden. Een bibliotheekmedewerker geeft informatie over de mogelijkheden die er zijn als iemand niet meer in staat is om zelf boeken te lezen. Er wordt een collectie leeshulpmiddelen getoond die achter kan blijven om later uit te proberen. Verder wordt aandacht besteed aan het loket Aangepast Lezen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.