Vakantielezen (2017)

het lezen van papieren boeken in de vakantie is populair

De overgrote meerderheid van de BiebPanel leden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie. Het gaat bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd.

Lezen tijdens de vakantie

Leesfrequentie

Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar. 

Gebruik Bibliotheek
Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Ongeveer één op de zeven panelleden heeft gebruik gemaakt van het e-book platform en circa één op de tien van de VakantieBieb app.

Vakantie Bieb app

"Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”

Ruim de helft van de panelleden had al eerder over de Vakantie Bieb app gehoord en ongeveer één op de zeven had de app ook al wel eens gebruikt. Extra informatie uit ander onderzoek: De VakantieBieb wordt het meest gebruikt wordt op de tablet (77%), op afstand gevolgd door de smartphone (38%). Via de VakantieBieb zijn er redelijk veel mensen die voor het eerst met e-lezen in aanraking komen, want drie op de tien gebruikers van de VakantieBieb lazen hiervoor nog geen e-books. Van de gebruikers van de VakantieBieb is 44% nog geen lid van de Bibliotheek.

 Ervaringen met VakantieBieb app

"Leuk, om een keer iets anders te lezen” 

Veel BiebPanel leden geven aan dat ze positief zijn over de VakantieBieb app, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen. Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek. 

Campagne VakantieBieb app
Hoe zichtbaar is de campagne ter promotie van de VakantieBieb app dit jaar geweest? Aan de BiebPanel leden zijn de posters van de landelijke campagne over de VakantieBieb app voorgelegd. Ongeveer een kwart van de panelleden geeft aan dat ze (één van) de posters al eerder hebben gezien.  

Suggesties voor de Bibliotheek
Wat zou de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken? Veel panelleden zeggen hier dat ze vinden dat het lenen voor de vakantie al aantrekkelijk is en dat ze tevreden zijn met de huidige situatie. Wanneer hun Bibliotheek al een langere uitleentermijn voor de zomer biedt, dan spreken leden hun waardering daarvoor uit. De meest gegeven suggestie om het lenen (nog) aantrekkelijker te maken is dan ook een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen. Ook noemen panelleden vaak het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books. Verder willen de leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie / reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb en speciale zomerabonnementen. Enkelen opteren voor een ruimere periode (bijvoorbeeld juni-september) voor de zomervoordelen die de Bibliotheek al biedt, omdat ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan.