Reserveren en verlengen (2017)

Met de online catalogus meer boeken onder handbereik

“Het blijft een genoegen om de bibliotheek te bezoeken.” In dit onderzoek staan de ervaringen, emoties en verwachtingen van BiebPanelleden bij het reserveren en verlengen van boeken centraal. 90% van het panel heeft in het afgelopen jaar weleens verlengd en/of gereserveerd. Verlengen gebeurt vaker dan reserveren.

Verlengen

Ruim acht op de tien panelleden hebben het afgelopen jaar één of meer boeken verlengd. De belangrijkste reden om niet te verlengen is dat klanten het niet nodig hebben (ze lezen snel of hebben een ‘Eindeloos genieten’ abonnement met een langere leentermijn). 

Het verlengen wordt positief ervaren: het gaat eenvoudig en snel, men is tevreden over de online catalogus en het inloggen. De inleverattendering wordt ook gewaardeerd. Wilt u ook een e-mail ontvangen als u materialen moet inleveren? Dat kunt u instellen via ‘mijn gegevens’. Daar kunt u ook uw leenhistorie activeren, zodat u niet thuiskomt met een boek dat u al eerder geleend heeft.

Sommige klanten geven aan dat het fijn zou zijn als je bijvoorbeeld een studieboek vaker kunt verlengen (als dit niet door iemand anders is gereserveerd).
Reactie KopGroep Bibliotheken: We onderzoeken of we dit in de toekomst kunnen aanbieden. 

“Ik ben heel tevreden en blij met de plaatselijke bibliotheek. Zowel voor ouderen, scholieren als kleuters voldoet de bieb aan de vraag.”

Driekwart van de panelleden heeft in het afgelopen jaar één of meer boeken gereserveerd. De belangrijkste redenen om te reserveren zijn dat het boek momenteel niet in de collectie zit of dat het boek is uitgeleend. Belangrijkste reden om niet te reserveren is dat het ‘niet nodig’ is (77%).

“Super dat je de reservering kan volgen en fijn dat je kunt zien hoeveelste je bent.”

Het reserveren verloopt over het algemeen snel en makkelijk. Over het inloggen en de catalogus zijn panelleden meestal tevreden. Ook de tevredenheid over de
deskundigheid en de vriendelijkheid van de medewerkers is hoog. Panelleden zijn tevreden over het ophalen van reserveringen, omdat boeken duidelijk klaar staan in de daarvoor bestemde kast. Ze vinden het handig dat de boeken op naam klaar staan. Verbeterpunt is de wachttijd en de indicatie van de te verwachten wachttijd op het moment dat men reserveert.
Reactie KopGroep Bibliotheken: We onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren.


Waarom reserveren?
Redenen: om nieuwe boeken (snel) te kunnen lezen, in andere vestiging wel aanwezig, boek staat in Top 10, (chronische) ziekte, snel weer weg, hoef niet te zoeken.

Landelijk reserveren
Niet iedereen weet dat je landelijk materialen kunt reserveren via ‘zoek en boek’ en hoe dat werkt.
Reactie KopGroep Bibliotheken: We gaan het landelijk reserveren beter uitleggen aan onze klanten en onze medewerkers.