Ouders van jonge kinderen (2017)

baby ontdekt boekjes uit boekstartkoffertje

95% van de ouders is het ermee eens dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Veel ouders zijn zich ervan bewust dat het voor de taalontwikkeling nuttig is om al vroeg te starten met voorlezen (voordat een kind een half jaar oud is).

(Voor-) lezen
Vanaf dat een kind 2 jaar is wordt er frequenter voorgelezen (56% van de ouders doet dit dagelijks) en doen ouders dit als een vast (gezellig) ritueel voor het slapen gaan. Niet alle ouders houden veel tijd over om zelf te lezen voor hun plezier. 39% van de ouders is een frequent lezer.
Vanaf dat een kind 2 jaar is wordt er frequenter voorgelezen (56% van de ouders doet dit dagelijks) en doen ouders dit als een vast (gezellig) ritueel voor het slapen gaan. Niet alle ouders houden veel tijd over om zelf te lezen voor hun plezier. 39% van de ouders is een frequent lezer.


Aanbeveling
Geef ouders tips over (interactief) voorlezen en publiceer lijstjes met leuke boeken voor verschillende leeftijden. 


Reactie KopGroep Bibliotheken: 
Dat doen we op onze jeugdpagina en het Leesplein. We onderzoeken hoe en waar we dat nog meer kunnen doen. 

Een goede start 
59% van de ouders weet dat kinderen al op jonge leeftijd (vanaf 3 maanden) lid kunnen worden van de bibliotheek. Niet iedereen weet dat de bibliotheek ook een speciale collectie voor de allerkleinsten heeft. Ouders die het BoekStart-koffertje voor hun kind hebben opgehaald, zeggen dat ze het een 'warm, welkom gevoel’ vinden en 'een goede start om te gaan voorlezen’.   

De helft van de ouders geeft aan de bieb (zeer) belangrijk te vinden voor kinderen. 30% van de ouders komt minimaal 1x per maand in de bibliotheek met hun kind (-eren). Vanaf jaar of 3-4 vinden ze het ook echt leuk voor het kind om naar de bieb te gaan. Daarnaast vinden ze bibliotheekbezoek belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind. 

Zelf willen ze graag meer weten over (voor-) lezen en opvoeding. Verder zijn de ouders geïnteresseerd in informatie over de taalontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Ouders zijn ook op zoek naar gezelligheid en sociale contacten. De bibliotheek is een sociale ontmoetingsplek waar je kunt koffie drinken, werken en kranten en tijdschriften kunt lezen.  

Ouders die (nog) niet met hun kind naar de bieb gaan, noemen 'voorleesactiviteiten’ als reden om wel naar de bibliotheek te gaan. Het aanbieden van opleidingen/cursussen en het geven van boekentips voor kinderen kunnen ook een positief effect hebben. 

Reactie KopGroep Bibliotheken:
We hadden voorheen een speciale collectie voor ouders en opvoeders, maar die is helaas ter ziele gegaan door gebrek aan belangstelling. BoekStart en het belang van (voor-) lezen gaan we wel actiever promoten. We denken erover na hoe we onze lezingen en andere activiteiten voor ouders beter op de agenda kunnen zetten. 

Top 10 van activiteiten die ouders graag doen in hun vrije tijd:

1.    Iets leuks doen met mijn kinderen (82%)
2.    Televisie en films kijken (74%)
3.    Afspreken met vrienden (57%)
4.    Bezig zijn met internet en social media (51%)
5.    Muziek luisteren (50%)
6.    Sporten en bewegen (44%)
7.    Lezen (40%)
8.    Koken (39%)
9.    Naar de bioscoop gaan (36%)
10.  Gamen (23%)

Aandacht voor de activiteiten die bibliotheken bieden voor kinderen van alle leeftijden kan ervoor zorgen dat ouders vaker met hun kind naar de bibliotheek gaan. ‘Iets leuks doen met mijn kinderen’ staat immers op nummer 1 voor de meeste ouders.

Reactie KopGroep Bibliotheken:
Naast onze reguliere voorleesuurtjesorganiseren we in de schoolvakanties, tijdens de Kinderboekenweek en de Voorleesdagen extra activiteiten, zoals theatervoorstellingen, voorleeswedstrijden, knutselmiddagen en workshops. We zullen deze activiteiten nog beter onder de aandacht brengen van jonge kinderen en hun ouders.

Aanbevelingen
Om ouders te inspireren met leuke activiteiten die de Bibliotheek aanbiedt, is het belangrijk dat activiteiten (zowel vooraf als tijdens en na) actief gepromoot worden via social media (bijvoorbeeld Facebook). Een actieve rol van de ouders die de activiteit bezoeken kan hierin versterkend werken. Daartoe kan de Bibliotheek samenwerking zoeken met de gemeente en met voorschoolse instellingen zoals crèches, opvoedpoli’s en het consultatiebureau.

De Bibliotheek kan online zichtbaarder worden voor ouders door bijvoorbeeld op social media leuke content te plaatsen die ouders met elkaar kunnen delen, prijsvragen te houden waar ze aan mee kunnen doen, tips te delen over verschillende onderwerpen (voorlezen, taalontwikkeling, opvoeding, leuke uitjes) of een online plek te bieden waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen.

Reactie KopGroep Bibliotheken:
Dit doen we al, maar we gaan zeker kijken of we de bestaande samenwerkingsverbanden verder kunnen uitbreiden. We gaan vaker verslagen van activiteiten plaatsen en ouders vragen dat ook te doen. 

Wilt u ook uw mening kwijt over het werk van KopGroep Bibliotheken? We verwelkomen u graag bij ons BiebPanel