De toekomst van de bibliotheek

Dit onderzoek geeft weer hoe onze panelleden de bibliotheek over 10 jaar zien.

Boeken centraal
Boeken (gedrukt en digitaal) hebben ook over 10 jaar nog een centrale rol in de Bibliotheek, als het aan onze panelleden ligt. De Bibliotheek moet in de eerste plaats toegang bieden tot informatie en kennis. 97% komt naar de bieb om boeken te lenen en bijna alle leden hebben belangstelling voor leestips en inspiratie. Verder vindt 74% van onze leden het belangrijk dat de bieb een ontmoetingsplek
blijft/wordt, 67% heeft belangstelling voor activiteiten voor kinderen en 56% vindt het belangrijk dat je kennis en ervaringen kunt delen in de Bibliotheek.

Wat vraagt u van de bibliotheek van de toekomst?
Top 10 antwoorden:

  1. Fysieke boeken
  2. Activiteiten: workshops, cursussen, lezingen, boekpresentaties, films, voorstellingen, bijscholing, exposities, evenementen voor kinderen, kunst en cultuur, muziek. 
  3. Kranten en tijdschriften
  4. Lees-/werk-/studeerplek
  5. Leescafé/horecavoorziening
  6. Ontmoetingsplek
  7. E-books
  8. Digitale diensten: website, apps, social media
  9. Prettige ruimte: gezellig, licht, multifunctioneel, leestafel, zitjes, ‘huiskamer’, modern.
  10. Breed en actueel aanbod (zowel gedrukte boeken als e-books)

School 7/ de nieuwe Centrale bibliotheek in Den Helder is voor een aantal panelleden een voorbeeld van hoe zij de bibliotheek over 10
jaar willen zien.

Advies:
- Communiceer dat de Bibliotheek veel boeken heeft, maar daarnaast ook vele andere diensten en mogelijkheden biedt.
 - Leden staan open voor nieuwe diensten en ideeën, praat hierover verder met leden en bezoekers van de Bibliotheek.

Lezen en informatie en persoonlijke ontwikkeling
Leden zeggen in de toekomst vooral belangstelling te hebben voor het lenen van boeken, het krijgen van leestips/persoonlijk advies en het lezen van kranten en tijdschriften. Ook blijft er interesse in sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling.

De bibliotheekconcepten ‘lezen en informatie’ en ‘ persoonlijke ontwikkeling’ zijn dan ook favoriet. Dat zijn de klassieke functies van de Bibliotheek. Maar ook concepten die zich focussen op ‘jeugd en onderwijs’ , ‘ontmoeting en verblijf’ en ‘participatie en zelfredzaamheid spreken veel leden aan. De concepten ‘(digitale) community vorming’ en ‘wetenschap en techniek’ zijn beduidend minder populair.


Participatie
Onze samenleving wordt steeds meer een participatiesamenleving die vraagt om actief burgerschap en het versterken van de sociale cohesie. De Bibliotheek moet dus mee veranderen.

Op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek in de toekomst?
Relatief veel panelleden (60%) geven aan (misschien) actief te willen zijn in de bieb.

Wat willen panelleden doen:
- workshops/cursus/lezing/rondleiding geven: kunst, cultuur, debat, creativiteit, historie, gezondheid
- leesclub opzetten/boekbesprekingen organiseren
- voorlezen aan kinderen
- gastvrouw/vrijwilliger zijn
- ouderen helpen (lenen  van boeken en wegwijs maken op computer)
- taalles geven

Advies:
Ga actief leden benaderen om te participeren in de Bibliotheek.

Reactie KopGroep Bibliotheken: we werken al veel samen met vrijwilligers die in de bibliotheek voorlezen, leeskringen beheren, helpen met DigiD of taalactiviteiten organiseren.