Collectie & Informatiefunctie

Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren van onze leden, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de bibliotheek.

1. Collectie
Overall zijn onze leden niet zo tevreden over het aanbod aan actuele boeken. Slechts 55% is tevreden over het actuele aanbod. Veel leden zijn wel tevreden over de actualiteit van tijdschriften en spannende boeken, maar minder over de actualiteit van de informatieve en romantische boeken. Over de omvang van het krantenaanbod zijn onze panelleden minder vaak positief dan het landelijke panel.

Ons BiebPanel zou de collectie vooral willen richten op:
1. Spannende boeken
2. Informatieve boeken
3. Literaire romans

55% van onze panelleden geeft de voorkeur aan een smal aanbod met veel actuele titels (in 2012 was dit nog 47%), een derde kiest liever voor een breed aanbod met veel verschillende titels. Naast de beschikbaarheid van actuele titels is het dus ook belangrijk dat oudere boeken en klassiekers beschikbaar zijn. De helft van de panelleden van KopGroep vindt overigens dat deze niet fysiek aanwezig hoeven te zijn in de bibliotheek, maar wel gereserveerd moeten kunnen worden.

Een kwart van de leden vindt het aanbod informatieve boeken te beperkt. Dat is opvallend aangezien we bij de informatieve boeken een afname in het aantal uitleningen zien.

Top 5 onderwerpen voor informatieve boeken:
- vakantie en reizen
- literatuur
- kunst en cultuur
- geschiedenis
- huis en tuin
- gezondheid

Leden zijn ook niet zo tevreden over de collectie Engelstalige en anderstalige boeken, al zijn deze maar door relatief weinig mensen beoordeeld. 49% van de ondervraagden geeft bovendien aan weinig te investeren in anderstalige boeken wanneer hij/zij verantwoordelijk zou zijn voor de collectie van de bibliotheek.

Advies:
• Hou bij het aanbod informatieve materialen rekening met de interesses van de doelgroep(en), de vijf bovengenoemde onderwerpen.
• Bepaal in welke vestiging(en) u welke doelgroep(en) wilt bedienen en stem het aanbod daarop af.

Reactie KopGroep Bibliotheken:
We moeten er in ieder geval voor zorgen dat de informatieve collectie niet verder krimpt. We stemmen het aanbod per vestiging al af op de doelgroep. Bij de aanschaf van de collectie gaan we (nog) meer rekening houden met actualiteit, de informatieve collectie en de voorkeur voor onderwerpen van onze klanten.

2. Reserveren
Van het totale panel is 94% tevreden over het reserveren. 8 van de 10 panelleden reserveert weleens titels (28% daarvan zelfs vaker dan 10 x per jaar!), 53% van onze panelleden doet dat thuis achter de computer, 28% reserveert het boek in de bibliotheek. De rest zoekt alternatieven, slechts 1% vraagt advies aan een medewerker.

Een wachttijd van één week of twee weken wordt het vaakst genoemd als ‘acceptabel’. 19% van de panelleden is bereid om zelfs drie weken te wachten. Ruim de helft van het panel is bereid om te betalen voor het reserveren van materialen uit andere bibliotheken, slechts een minderheid is bereid om te betalen voor het reserveren uit de eigen collectie.

Advies:
• Geef bij het reserveren aan hoe lang het ongeveer gaat duren, 30% van de panelleden vindt dit nu onduidelijk.
• Er liggen kansen bij het actief benaderen van leden die de gewenste titels niet kunnen vinden.
• Hou het reserveren binnen de eigen bibliotheek gratis, ook voor actuele titels.

Reactie KopGroep Bibliotheken:
Dit doen wij al. Bij het maken van de reservering ziet de klant hoeveel reserveringen er zijn en wanneer exemplaren worden terugverwacht. Het reserveren binnen onze eigen collectie blijft gratis.

3. Informatiefunctie
Het zoeken van informatie doen panelleden het liefst via de informatieve boeken en tijdschriften en door vragen te stellen aan medewerkers. Digitale informatie op de computer van de bieb is voor ongeveer 25% van de panelleden een favoriete informatiebron. Met name de Consumentengids online en krantenbanken zijn populair, de interesse in bronnen als de uittrekselbank en literom is beperkter.

Waarom komen mensen graag naar de bieb?
- Het is prettig om informatie na te kunnen lezen in de vorm van een echt/papieren boek.
- De bibliotheek is laagdrempelig.
- Er is veel informatie te vinden (belangrijk voor 40% van de panelleden).
- Meerwaarde van de aanwezigheid van medewerkers. Veel panelleden willen graag dat er medewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden, iemand die kan verwijzen en meedenken.

Advies:
- Investeer in de kennis en vaardigheden van medewerkers, een persoonlijk aanspreekpunt is belangrijk!
- Benadruk dat de bibliotheek veel informatie te bieden heeft over literatuur, kunst & cultuur, vakantie & reizen, geschiedenis en gezondheid.
- Promoot digitale informatiebronnen bij het werven van nieuwe leden.

Reactie KopGroep Bibliotheken:
Hier gaan we mee aan de slag.