Betrokkenheid (2017)

hart voor de bibliotheek

De deelnemers aan het onderzoek zijn positief over de bibliotheek, we krijgen gemiddeld een 8 als rapportcijfer. Belangrijkste verbeterpunten volgens onze klanten: omvang en actualiteit van de collectie. 8% van de panelleden zet zich op dit moment al in voor de bibliotheek: doet vrijwilligerswerk, is samenwerkingspartner of biedt hulp bij activiteiten.

“Het kan niet gemist worden in de samenleving. De vrijheid dat je kan lezen wat je wilt is ongekend en wordt zwaar onderschat.”  

Pluspunten van de Bibliotheek:
- ruim aanbod
- prettige omgeving/mooi gebouw
- vriendelijke medewerkers
- eenvoudig (online) reserveren

“De mogelijkheid om breed geïnformeerd te kunnen worden, ook op andere manieren dan internet.”

Boetevrij lenen
Onze panelleden zijn niet enthousiast over de mogelijkheid van een boetevrij abonnement. Men verwacht positieve, maar vooral negatieve gevolgen van boetevrij lenen. Men is zelf minder gehaast om de boeken uit te lezen en verwacht dat boeken vaker en langer uitgeleend zullen. Er zijn ook mensen die aangeven boeken ‘gewoon op tijd’ in te blijven leveren. Veel leden zeggen uit zichzelf dat ze boetevrij geen goed idee vinden.

Mensen geven ook aan dat ze het niet nodig vinden, omdat de uitleentermijn lang genoeg is, ze een herinneringsmail ontvangen en ze eenvoudig online kunnen verlengen. 


- Slechts 7% zegt de bibliotheek vaker aan te raden aan anderen bij boetevrij lenen
- Slechts 4% verwacht meer materialen te lenen dan nu 
- Slechts 4% zal vaker naar de bibliotheek gaan als de boetes zijn afgeschaft
- Slechts 4% is van mening dat de bibliotheek laagdrempeliger is zonder boete

Ondersteunen van de bibliotheek
Belangrijkste drijfveren om betrokken te zijn bij de bibliotheek: voortbestaan van de bibliotheek, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten. 

“Bibliotheken staan onder druk, maar hebben een grote maatschappelijke functie, waar ik graag aan wil bijdragen.” 

1. Hulp bieden
Een op de vijf leden zou in de toekomst willen helpen bij projecten of activiteiten, vooral om laaggeletterdheid te bestrijden en leesbevordering voor kinderen mogelijk te maken. Ook activiteiten voor ouderen zijn interessant om aan bij te dragen. Het minst populair is je inzetten voor nieuwe technologieën en apparaten (robots, 3D, etc.) met slechts 3%. 

2. Donaties
Donaties zijn de minst aantrekkelijke manier om de bibliotheek te ondersteunen, slechts 3% geeft aan de bieb financieel te willen ondersteunen. Onze leden zien de bibliotheek een basisvoorziening is die in stand gehouden moet worden door de overheid.  

“Een bieb zie ik als een basisonderdeel van een sociale samenleving; de overheid laat steken vallen als ze de bieb laat vallen.” 


3. Vriendenabonnement
Een Vriendenabonnement spreekt één op de vijf leden aan. Een Vriendenabonnement is een duurder abonnement waarmee je de bibliotheek ondersteunt.

“Ik vind het belangrijk dat de bibliotheek blijft bestaan en heb daar wel wat extra geld voor over.”


4. Sponsoring
Een derde van onze panelleden vindt sponsoring passend. Ruim 25% van de panelleden heeft wel bezwaar tegen sponsoring door een commercieel bedrijf. Men is bang dat de onafhankelijkheid verloren gaat. Voorwaarden waaraan voldaan moet worden: de sponsor moet in lijn zijn met missie en doelstelling, mag geen invloed hebben op de samenstelling van de collectie en moet zich bezighouden met lezen, cultuur of ontwikkeling.  

Aanbevelingen: 
• Betrek uw medewerkers bij de programma’s. Zij moeten het verhaal van de Bibliotheek- en de noodzaak tot extra inkomsten- goed en duidelijk kunnen verwoorden. 

Reactie KopGroep Bibliotheken:
Onze medewerkers krijgen een workshop Storytelling om het verhaal van de Bibliotheek beter te kunnen vertellen, dat staat echter los van extra inkomsten. 

• Probeer iets terug te doen voor de donateurs en/of de leden die op een andere manier willen helpen.

Reactie KopGroep Bibliotheken:
hier gaan we over nadenken. 

• Wilt u leden benaderen voor hulp bij activiteiten, benadruk dan het maatschappelijk belang van de Bibliotheek en het belang van het voortbestaan van de Bibliotheek. Neem daarnaast het sociale aspect van de betrokkenheid mee, aangezien dit de belangrijkste redenen zijn voor panelleden die zich al inzetten voor de Bibliotheek.

• De nieuwe Nederlandse Geefwet geeft tijdelijk een extra voordeel aan de Bibliotheek en de donateur. Het Ministerie van Financiën wil hiermee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Het is daarom mogelijk een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

• In het algemeen werkt het goed om specifieke maatschappelijke projecten te koppelen aan het vriendenabonnement, waarmee je het Bibliotheekwerk als ‘vriend’ mede mogelijk maakt. Voorbeelden hiervan zijn ‘taalhuis’, ‘bibliotheek aan huis’, ‘voorlezen’ of lezingen van schrijvers.

Reactie KopGroep Bibliotheken:
We gaan onderzoeken op welke manier we het Vriendenabonnement in de toekomst aanbieden. 

• Het aantrekken van commerciële sponsors lijkt voor een redelijk deel van de panelleden geen probleem en zou aangewend kunnen worden om extra financiële middelen binnen te krijgen. Echter, hierbij dient de Bibliotheek duidelijk te benadrukken dat zij een onafhankelijke instelling blijft en dat de sponsor geen invloed kan hebben op bijvoorbeeld de inrichting of samenstelling van de collectie.