Belastingspreekuren (2017)

Johan krijgt in de bibliotheek hulp bij zijn belastingaangifte

Ruim één op de tien leden van het BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. “Het past bij de sociale functie en laagdrempeligheid van de openbare bibliotheek.”

Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. “Het past bij de sociale functie en laagdrempeligheid van de openbare bibliotheek.” 

Reactie KopGroep Bibliotheken:
De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft in 2016 een convenant gesloten met de Belastingdienst om leden en niet-leden hulp te bieden bij het online zaken doen met de overheid. Dat is blijkbaar nog niet bij iedereen bekend. 

In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden. De Bibliotheek zou moeten faciliteren/verwijzen. 

Reactie KopGroep Bibliotheken:
De belastingspreekuren worden verzorgd door vrijwilligers van MEE & de Wering, niet door de bibliotheek zelf. Dat zullen we volgend jaar nog beter communiceren. 

Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Bekendheid landelijke campagne
Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa 10% van de panelleden heeft één van de posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. Enkele panelleden geven aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.