4. Activiteiten en samenwerkingspartners (2015)

Met dit onderzoek wordt een actueel inzicht gegeven in het bezoek en de beoordeling van activiteiten die door bibliotheken worden georganiseerd en welke wensen en ideeën leden hebben met betrekking tot activiteiten. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke kennis en houding BiebPanel leden hebben ten aanzien van samenwerkingspartners van de bibliotheek.

Activiteiten
De activiteiten die de KopGroep organiseert worden door bezoekers positief beoordeeld. Wel is het activiteitenbezoek in 2015 flink gedaald ten opzichte van 2013. Eén op de vijf BiebPanel leden van de KopGroep Bibliotheken heeft in de afgelopen 12 maanden een activiteit van de bibliotheek bezocht. Men gaat vooral heen om informatie te krijgen en voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook de prettige ruimte van de bibliotheek is een reden om te gaan. Favoriete activiteiten zijn informatieve lezingen over een bepaald thema en presentaties van schrijvers. Dit zijn ook de activiteiten die men voor de toekomst het meest interessant vindt, evenals tentoonstellingen, workshops en cursussen. Qua onderwerpen zijn dat: geschiedenis, kunst & cultuur, literatuur, reizen en plaatselijke onderwerpen.
Er is nog steeds een grote groep die geen activiteiten bezoekt, vooral vanwege gebrek aan tijd en interesse. Maar onbekendheid met het aanbod speelt hier ook een rol.

Advies
• Streef naar optimale publiciteit om bekendheid en bereik van de activiteiten te vergroten
• Stem de PR-kanalen af op de doelstelling en doelgroep van de activiteit en activiteiten op het beleid en kernfuncties van de bibliotheek
• Laat leden en niet-leden actief meedenken over programmering

Actiepunt KopGroep Bibliotheken
In 2015 is KopGroep Bibliotheken gestart met Google Advertising om meer traffic naar de website te genereren (inclusief de activiteiten kalender) en meer online leden te werven. Hiervoor ontvangt KopGroep Bibliotheken subsidie van Google.

Samenwerking bibliotheek en partners
Leden van de KopGroep Bibliotheken zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf. Het meest waardevol is de samenwerking met andere bibliotheken en verder met scholen, musea, de kunstuitleen en de boekhandel: logische partijen voor een bibliotheek, die kennelijk door de leden als culturele -en kennisorganisatie wordt gezien. De meest interessante partijen volgens de panelleden om mee onder één dak te zitten zijn een café/restaurant en de kunstuitleen.

Advies
• Communiceer over de toegevoegde waarde van de samenwerking met partners
• Maak gebruik van het feit dat mensen de bibliotheek ervaren als prettige omgeving voor ontmoeting, verblijf en activiteiten
• Gebruik het concept ‘gebouw delen’ om elkaar te helpen en bijvoorbeeld mogelijkheden te scheppen om onbemand (meer) open te zijn

Actiepunt KopGroep Bibliotheken
KopGroep Bibliotheken wordt steeds vaker gevestigd onder één dak met andere (culturele) instellingen. In Wieringerwerf is de bibliotheek gevestigd in de Cultuurschuur, opgezet door bewoners. In de nieuwe centrale vestiging in Den Helder (opening april 2016) is KopGroep Bibliotheken gevestigd in één pand samen met de Helderse Historische Vereniging en de Helderse Volksuniversiteit en in Schagen is KopGroep Bibliotheken gevestigd in het cultuurhuis Markt 18 met diverse andere (culturele) partijen. Er zijn plannen om een gedeelte te gaan verhuren van de vestiging in Tuitjenhorn.