3. Communicatie (2015)

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van de KopGroep Bibliotheken de informatievoorziening van de bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd.

Website
De communicatie vanuit KopGroep Bibliotheken wordt over het geheel genomen positief beoordeeld, al is men gemiddeld wel wat minder tevreden dan in 2012.
Leden van KopGroep Bibliotheken beoordelen de website redelijk goed; vergelijkbaar met 2014. Men gebruikt de website vaak om informatie te krijgen over de bibliotheek.

Advies
• Maak de website beter toegankelijk voor gebruik via een smartphone
• Zet de aanwinsten, reviews en leestips prominent op de site
• Een usability onderzoek kan helpen om de website verder te optimaliseren

Actiepunt KopGroep Bibliotheken
Op dit moment wordt landelijk aan een vernieuwde website gewerkt. De website is opgebouwd vanuit een vast template dat KopGroep Bibliotheken niet zelf kan aanpassen. Landelijk worden er usability onderzoeken uitgevoerd.

Digitale Nieuwsbrief
Ook de digitale nieuwsbrief wordt redelijk goed beoordeeld. Het percentage panelleden dat de digitale nieuwsbrief ontvangt ligt ver boven het gemiddelde in het totale Panel (80%).

Advies
• Probeer de bekendheid van de digitale nieuwsbrief nog verder te verhogen
• Geef aanwinsten, leestips en activiteiten voor volwassenen een prominente plek
• Gebruik indien mogelijk een doelgroep- of persoonsgerichte nieuwsbrief
• Overweeg de nieuwsbrief in te korten en te beperken tot enkele items
• Analyseer de clicks en opens van de digitale nieuwsbrieven om te zien waar de klant interesse in heeft

Actiepunt KopGroep Bibliotheken
De communicatie-afdeling is continu bezig om de nieuwsbrief te optimaliseren.

Social Media
Panelleden zijn veelal actief op social media, maar volgen de bibliotheek nog nauwelijks op Facebook of Twitter. Ten opzichte van 2012 zijn panelleden vaker actief en verwachten ze ook vaker dat de bibliotheek actief is op social media.

Advies
• Verhoog de bekendheid van de social media activiteiten van de bibliotheek
• Reageer structureel en snel op de berichten die op social media over de bibliotheek verschijnen
• Bepaal de inhoud van berichten aan de hand van het doel dat de bibliotheek nastreeft

Actiepunt KopGroep Bibliotheken
Er heeft een onderzoek plaats gevonden met betrekking tot de resultaten van KopGroep Bibliotheken op social media en KopGroep Bibliotheken scoort hoger in bereik en volgers dan andere bibliotheken in Noord Holland. Ook de nieuwsbrief van KopGroep Bibliotheken wordt vaker dan gemiddeld geopend.

Medewerkers
Medewerkers spelen een relatief belangrijke rol bij de informatievoorziening, met name bij het zoeken van persoonlijk relevante informatie.

Advies
• Deel resultaten met de medewerkers en benadruk hun belang voor de informatievoorziening.

Actiepunt KopGroep Bibliotheken
De resultaten worden altijd gedeeld met de medewerkers via intranet. Het BiebPanel onderzoek wordt door de medewerkers ervaren als een fijn onderzoek.