1. Ontmoeting en verblijf (2015)

In dit onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de KopGroep Bibliotheken onderzocht. Het onderzoek biedt de bibliotheken inzicht in de manieren waarop de ontmoetings- en verblijfsfunctie verder vorm kan krijgen.

Voor panelleden blijft het lenen van materialen de belangrijkste reden om naar de bibliotheek te komen. Voor meerdere vestigingen van KopGroep Bibliotheken hangt dit ook samen met het feit dat het onbemande (afhaal)punten zijn. Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie hechten leden meer belang aan verblijf dan aan ontmoeting. Vooral rondsnuffelen, vragen stellen aan de bibliotheekmedewerkers en boeken lezen of inzien zijn belangrijk.

Verbeterpunten zien panelleden vooral in comfortabeler meubilair, het organiseren van meer activiteiten en een (betere/gezelligere) horecagelegenheid. Daarbij verdient het aanbeveling om extra aandacht te besteden aan de onbemande bibliotheken in Hollands Kroon, waar de tevredenheid over een prettige sfeer, gemak en comfort aanzienlijk lager dan gemiddeld liggen.

Advies
De ontmoetings- en verblijfsfunctie kan in de komende tijd meer vorm krijgen op de volgende manieren:

  • Voor de onbemande (afhaal)punten geldt op dit moment dat bezoekers niet veel kunnen met de ontmoetings- of verblijfsfunctie van de bibliotheek. Investeer waar mogelijk in (meer) beschikbaarheid van personeel of onderzoek met andere partijen in deze gebieden welke ontmoetingsplekken er (nog) wel zijn. Wellicht dat de bibliotheek zich daarbij kan aansluiten, bijvoorbeeld door het inrichten van een gezellige leeshoek op daarvoor geschikte, alternatieve locaties.
  • Zorg voor de andere vestigingen voor meer comfort in de bibliotheek. Dat kan door ander meubilair, meer of gezelligere leeshoekjes, goede werkplekken en een aantrekkelijke horecagelegenheid.
  • Organiseer meer activiteiten en zorg dat zij goed aansluiten op de behoeften van de klanten. Klanten waarderen vooral activiteiten die dicht bij de kern van de bibliotheek liggen: presentaties door auteurs, lezingen en tentoonstellingen en de onderwerpen literatuur, kunst & cultuur en computer & sociale media. Naar FabLabs en podia voor lokaal talent, zoals Taaltalent 'Aan het Woord', zouden relatief veel panelleden gaan. Met een Tabletcafé of een Spreekuur Mediawijsheid bereikt de bibliotheek vooral 55-plussers.
  • Zet het succesvolle beleid voor leesclubs voort, aangezien relatief veel leeskringen hun boeken regelen via KopGroep Bibliotheken. Om jongeren te trekken kan bijvoorbeeld een digitale leesclub georganiseerd worden.

Actiepunten KopGroep Bibliotheken

  • Naar aanleiding van de resultaten van dit BiebPanel onderzoek heeft KopGroep Bibliotheken in 2015 een breed klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder de leden in Hollands Kroon. De resultaten zijn gedeeld met alle medewerkers en daar wordt waar mogelijk op ingespeeld. Gezien de beperkte middelen in Hollands Kroon kan KopGroep Bibliotheken helaas niet in elke vestiging activiteiten organiseren.
  • Binnen de gemeenten Den Helder, Texel en Schagen worden de activiteiten als positief ervaren. KopGroep Bibliotheken blijft dan ook investeren in de activiteiten binnen deze gemeenten en werkt ook samen met bibliotheken buiten de regio om gemakkelijker grote bekende namen te kunnen programmeren voor een redelijke prijs.
  • Horecagelegenheden zijn niet succesvol binnen elke vestiging. Medio 2016 gaat de nieuwe vestiging in Den Helder open. Daar wordt een prachtig ruim opgezet Leescafé geopend. Verder heeft Schagen nog steeds een Leescafé. In vestigingen waar geen Leescafé aanwezig is, heeft men wel vaak de mogelijkheid koffie en thee te halen vanuit een automaat.