Klanttevredenheid

KopGroep Bibliotheken doet één keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder onze leden, daarnaast doen we bezoekersonderzoek en andere onderzoeken om de bibliotheek te verbeteren. Hieronder lees je de uitkomsten van eerdere onderzoeken.

ONDERZOEKEN 2019

 

Onderzoek naar activiteiten

De activiteiten van KopGroep worden goed gewaardeerd. Klanten willen wel meer activiteiten. 

ONDERZOEKEN 2018

Klanttevredenheidsonderzoek

De klanttevredenheid bij KopGroep Bibliotheken is hoog. Onze leden zijn tevreden over onze medewerkers, de openingstijden en de prijs van de abonnementen.

Flitspeiling: Duurzaamheid

De bibliotheek scoort goed op het gebied van duurzaamheid. 

Flitspeiling: Online privacy

Dit onderzoek wijst uit dat een flinke meerderheid van de bibliotheekleden zich zorgen maakt over hun online privacy. 

ONDERZOEKEN 2017

Flitspeiling 1: Belastingspreekuren (maart 2017)

Deze flitspeiling onderzoekt hoe bekend de belastingspreekuren in de bibliotheek zijn en wat onze klanten daarvan vinden. 

Doelgroeponderzoek 1: Ouders van jonge kinderen (mei 2017)

In dit doelgroeponderzoek staan ouders van jonge kinderen (0-4 jaar) centraal. Wat weten zij over (voor-) lezen en taalontwikkeling? Wat willen zij van de Bibliotheek?

Regulier onderzoek 1: Betrokkenheid bij de bibliotheek (juni 2017)

Dit onderzoek geeft aan hoe betrokken onze leden zijn bij de bibliotheek en hoe zij denken dat wij extra inkomsten moeten of kunnen vergaren. 

Flitspeiling 2: Vakantielezen (september 2017)

Hoe en wat lezen mensen op vakantie? Dat onderzocht deze Flitspeiling. 

Regulier onderzoek 2: Reserveren en verlengen (november 2017)

In dit onderzoek staan de ervaringen, emoties en verwachtingen van BiebPanelleden bij het reserveren en verlengen van boeken centraal. 

ONDERZOEKEN 2016

1. Tevredenheid, digitaal lezen en Boekenweek (2016)

Met dit onderzoek wordt een inzicht in de waardering van de diensten van KopGroep Bibliotheken gegeven. Daarnaast wordt er ingegaan op de bekendheid, het gebruik en de waardering van zowel het e-book portaal als de Boekenweek.

2. Collectie & Informatiefunctie (2016)

Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren van onze leden, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de bibliotheek.  

3. De Toekomst van de Bibliotheek (2016)

Dit onderzoek geeft inzicht in wat onze leden over tien jaar vragen van de bibliotheek. 

4. Personeel (2016)

Dit onderzoek geeft inzicht in de wensen en verwachtingen die onze klanten hebben ten aanzien van bibliotheekmedewerkers.

ONDERZOEKEN 2015

1. Ontmoeting en verblijf (2015)

In dit onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de KopGroep Bibliotheken onderzocht. Het onderzoek biedt de bibliotheken inzicht in de manieren waarop de ontmoetings- en verblijfsfunctie verder vorm kan krijgen.

2. Maatschappelijke en persoonlijke waarde van de bibliotheek (2015)

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van de KopGroep Bibliotheken kijken naar de waarde van de bibliotheek, zowel voor de maatschappij als voor henzelf.  

3. Communicatie (2015)

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van de KopGroep Bibliotheken de informatievoorziening van de bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd.  

4. Activiteiten en samenwerkingspartners (2015)

Met dit onderzoek wordt een actueel inzicht gegeven in het bezoek en de beoordeling van activiteiten die door bibliotheken worden georganiseerd en welke wensen en ideeën leden hebben met betrekking tot activiteiten. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke kennis en houding BiebPanel leden hebben ten aanzien van samenwerkingspartners van de bibliotheek.  

Contact

Met je feedback kunnen wij waardevolle verbeteringen doorvoeren in onze dienstverlening!
Wil je iets aan ons kwijt of heb je ideeën om de bibliotheek te verbeteren? Je kunt ons altijd bellen of mailen. Suggesties en klachten kun je ook doorgeven via ons reactieformulier. Alvast bedankt voor het meedenken!