Module Bieb Extra Boeken

- Het gehele schooljaar een collectie vrij lezen op school, van 3 of 5 boeken per leerling.
- Per groep 2 lesprogramma's gericht op leesbevordering en digitale geletterdheid.
- Per groep 1 themacollectie leesbevordering of informatief.
- Gratis boekenpakket van Nederland Leest Junior (groepen 7 en 8).
- Per school 3 tijdvakkisten voor 6 weken.
- Per groep een Klassenpas.

€ 8 per leerling als je al een collectie op school hebt staan. Kies je komend schooljaar voor het eerst voor deze module? Dan betaal je het eerste jaar € 9,- per leerling opstartkosten.

Module Bieb Extra

- Per groep 2 lesprogramma's gericht op leesbevordering en digitale geletterdheid.
- Per groep 1 themacollectie leesbevordering of informatief.
- Per school 3 tijdvakkisten voor 6 weken.
- Per groep een Klassenpas.

€ 6 per leerling.

Module Bieb Totaal

- Per groep 1 lesprogramma's gericht op leesbevordering of digitale geletterdheid.
- Per groep een Klassenpas.

€ 4 per leerling.

Module Bieb Basis

- Per groep een Klassenpas.

€ 2 per leerling.