Bieb Totaal

Inschrijfformulier 2021/2022

ContinuroosterVerplicht

Heeft gekozen voor de module Bieb Totaal (€ 4 per leerling).

__________________________________________________________________________________

Informatie voor Klassenpassen
A.u.b. voor elke groep apart invullen.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1 lesprogramma per groep
Gericht op leesbevordering en/of digitale geletterdheid. Wanneer je kiest voor de optie "lesprogramma in overleg", neemt de consulent contact met je op.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Buiten de module om

Leesbevorderingscollecties vast thema en/of informatief (€ 75 per collectie)
Hieronder volgen de invulvelden voor de (lees- en informatieve) collecties. Kies per groep uit een van de leesbevorderingscollecties óf vul een onderwerp voor een informatieve collectie naar eigen keuze in. Voor de collecties geldt dat alle aanvragen die vóór de zomervakantie zijn ingediend door ons worden gegarandeerd. Gedurende het schooljaar kunt u ook aanvragen via het aparte formulier doen. Daarbij bestaat wel het risico dat er geen of weinig materialen meer beschikbaar zijn voor collectie.  


Erfgoed à la Carte Den Helder
(€ 75 per tijdvakkist)

__________________________________________________________________________________

Extra diensten

Extra's

__________________________________________________________________________________

AkkoordverklaringVerplicht

De algemene voorwaarden zijn na te lezen op de Doe de Bieb website.