Inleverattendering

Met onze inleverattendering behoort het te laat inleveren van materialen tot het verleden.

Meld u aan voor deze GRATIS service. Een paar dagen voordat de inleverdatum van uw materialen verstreken is, sturen we u een herinneringsmail. U kunt de materialen dan eventueel verlengen of inleveren. Deze service geldt voor iedereen die ons een actueel e-mailadres heeft doorgegeven. U kunt deze attendering ook zelf aanvinken in Mijn gegegevens.

Materialen die gereserveerd zijn door een andere lener kunnen niet verlengd worden.

De inleverattentie is een extra service. KopGroep Bibliotheken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet tijdig en correct ontvangen van de inleverattenties.